Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek 

Kezdőlap Örvendj népem TŰZ Koncertek e-mail Adonaj Találkozások
TERVEZETT KURZUSOK 2012-ben

 

 

Bemutatkozik a Szent András Evangelizációs Iskola

 

A Szent András Evangelizációs Iskola (régi nevén KE-KA-KO) a 80-as években alakult Mexikóban, José H. Prado Flores és Emiliano Tardif atya közös munkájával (ők ketten a Jézus él, Jézus a Messiás, és sok más könyv szerzői). Ma már a világ több országában több mint 1200 iskola működik, amelyek a KE-KA-KO látásmódját követik. Ennek a látásmódnak az alapja pedig a Jézusi parancs: „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,15)

Az Egyház azért van, hogy evangelizáljon (EN 14), az iskola ezt akarja megvalósítani, hogy minden ember megismerhesse az Élet Urát, de ne csak megismerje, hanem aktívan együtt éljen is vele, úgy, mint az apostolok éltek Jézussal, s dolgoztak Isten Országának növekedéséért.

A vízió, vagy KE-KA-KO látásmód több elemből áll (a KE-KA-KO egy mozaikszó, mely az alábbi szavakból áll össze):

- KErügma – a Názáreti Jézus győzelmének evangéliuma, melyet hirdetnünk kell, és életünkkel tanúskodni róla.

- KArizma – a Szentlélek ajándékai, melyek segítik a missziós munkát, és a mindennapokban megélni Jézus tanítását. A Lélek erejére, s nem emberi bölcsességre támaszkodunk.

- KOinonia – az evangelizáció csak közösségben és közösséggel lehet hatékony. Kereszténység közösség nélkül nem működik.

Az iskola nem egy mozgalom, hanem egy szolgálat minden plébánia, közösség és megújulási mozgalom felé.

Az iskola evangelizációs módszertana a kurzusok, melyek nem lelkigyakorlatok, hanem közösségben való képzések kidolgozott tartalommal és módszerrel. Több mint 20 kurzus van kidolgozva, melyek keresztény életünk egy-egy sajátosságát, fontos elemét mélyítik el; pl. a Biblia szeretetét, megtanulni tanítványnak lenni, megismerni Jézust az igén keresztül…

Az iskola bevezető kurzusa a Fülöp kurzus, melynek célja megtérésre, egy mélyebb elköteleződésre vezetni, találkozni az Élő Isten szeretetével és betöltekezni a Szentlélekkel. Ez a kurzus egy hétvégét vesz igénybe, és hat témából áll, melyek segítik az elmélyülést. Az iskola sajátossága, hogy nem csak előadó-hallgató viszony van, hanem aktívan bevonja a résztvevőket is a kurzus folyamatába – az előadások mellett énekekkel, képekkel, közösségi vagy egyéni aktivitásokkal.

A Fülöp kurzusokon kívül Vajdaságban volt már Pál, Emmausz, János, Jézus és Közösség kurzus is.

A Pál kurzus megtanít bennünket evangelizálni, hirdetni Krisztus örömhírét, és tanúságot tenni hitünkről.

Az Emmausz kurzus megismerteti velünk a Bibliát és tüzet ad szívünkbe, hogy minél többet olvassuk az Úr szavát.

János kurzus a tanítványság iskolája.

Jézus kurzus bemutatja Jézus személyét a négy evangélista szemszögéből. Máté, Márk, Lukács és János első olvasásra szinte egyformán mutatja be Jézust, de mindegyikük Jézusa mégis kicsit más, mert személyes. A te Jézusod milyen?

A Közösség kurzus pedig rávilágít, hogy Isten Országa közöttünk van a közösségben, ahol a tanítványok egy szívvel-lélekkel együtt vannak.

 

 

© adonaj   

 

Az iskoláról

 

Kurzusismertető

 

Vajdasági történelem

 

Vajdasági team

 

 

 

Szent András Evangelizációs Iskola

Szent Ignác Lelkiségi Iskola

 

***

Szent Ignác Iskola szolgálatai Vajdaságban