ADONAJ polgárok egyesülete

Kezdőlap

Örvendj népem

Kurzusok

Tűz

Koncertek

Emmánuel közösség

Új Élet közösség

Támogatás

e-mail

 

Isten hozta a

Kedves Látogatót az

"Adonaj"

civil szervezet honlapján!

 

Szeretnénk Önnek bemutatni a 2004-ben alakult  szervezetünket, mely következő célokat tűzte ki maga elé:

            - alapvető keresztény értékek megismertetése,

            - a polgárok bíztatása a keresztény értékrendű élet kialakítására,

            - az egy Isten hívő egyházak és keresztény közösségek közötti párbeszéd elősegítése,

           - kapcsolatteremtés az egy Isten hívő egyházakkal és keresztény közösségekkel belföldön és külföldön egyaránt,

            - a polgárok informálása a különböző keresztény programokról,

            - a szervezet céljainak megfelelő gyerekprogramok szervezése

            - lelki és morális segítségnyújtás minden rászoruló polgárnak.

 

Céljainkat a következő módokon próbáljuk megvalósítani:

 

            - különböző találkozók, tribünök, szemináriumok szervezése,

Ilyenek pl. évente 3-4 alkalommal az un. TŰZ evangelizációs találkozók, vagy a nemzetközi Szent András Evangelizációs Iskola 1-1 kurzusának megtartása Vajdaság területén.

            - koncertek-, táborozások szervezése, zarándokutakra való szervezett utazás elősegítése,

            - hazai és külföldi előadók segítségével tartott különböző keresztény programok szervezése,

Mint az  Örvendj népem! fesztivál.

            - különböző keresztény üzenetű gyermekprogramok szervezése

            - szenvedélybetegséget megelőző informatív programok szervezése (drog, alkohol prevenció)

            - szakirodalom gyűjtése, beszerzése,

            - a szervezet céljaival kapcsolatos publikációk megjelentetése.

 

 

Ha bármi abból, amit szervezetünk maga elé tűzött célként Önt is érinti vagy érdekli keressen fel bennünket. Szívesen segítünk akár programok megszervezésében, kivitelezésében is:

 

KAPCSOLAT

 

 

 

Ugyanakkor, ha úgy érzi akár tárgybeli, akár anyagi juttatást tudna számunkra felajánlani a programok, rendezvények magvalósításához, a lehetőségekről, módokról információt kaphat a következő oldalon:

 

TÁMOGATÁS
 "Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.
Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.
Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy.
Vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.
Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem; olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.
Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig."
                                                                            23. Zsoltár

© adonaj