2009. április 25.

Az év első TŰZ találkozója Csókán a színházteremben volt, mely a csókai missziós napok keretében lett megszervezve.

Mottó:
Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok! Jakab 4,8

 

szépen megtelt a színházterem már a program elejére

a dicsőítést Csiszér Laci barátunk vezette

majd Nagy Laci testvérünk tett tanúságot

 

a tanúságtétel után Kunszabó Zoltán budapesti diakónus, 5 gyermekes édesapa hívott bennünket újabb megtérésre, Isten felé lépésre

a nap koronája a dr. Németh László nagybecskereki püspökúr és sok vidéki paptestvér által koncelebrált Szentmise volt

a nap közbenjáró imával zárult

 

© adonaj