ÖRVENDJ NÉPEM! keresztény fesztivál, Ada

Kezdőlap

Örvendj népem

Szent András Iskola

Adonaj

Új Élet közösség

Emmánuel közösség

 

Programok

Tűz találkozók

Koncertek

e-mail

 

   

Tanúságtételek a fesztiválról

Hétköznapi találkozások

   

          

 

2007. június 16-án volt az
ÖTÖDIK (!) Örvendj népem! fesztivál
      
 "ÍME, ÉN MEGMENTEM NÉPEMET" Zak 8,7
mottóval

 

Hosszú hónapok előkészülete, és sok-sok ima előzte meg a rendezvény napját. Az időjárás szeszélye ugyan megtréfált bennünket, de nem csak az eső , hanem Isten kegyeleme is bőségesen áradt.

Alig több, mint egy órával a rendezvény kezdete előtt még ilyen volt a helyzet.

Aztán szépen kialakult minden, s egy órás késéssel el is tudtuk kezdeni a programot.

A helyi plébános atya, Szauer Miklós köszöntése után, felolvasásra került még msg. Pénzes János püspök atyánk üdvözlő levele is, meg a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szervezetének jó kívánságai, melyet külön erre az alkalomra küldtek.

Elkezdődhetett a fesztivál! Az „Adonaj” dicsőítő csapat a húrok közé  csapott és már zengett is a dal Istennek!

 

 
Jó felvezetés volt mindez Balogh Ádám előadásához, aki a budapesti Új Jeruzsálem közösség tagja.
Tanítása elején arról beszélt, hogy nézzünk szét a világban körülöttünk.
Szomjazol valami több után, vágysz a boldogság után… Elkap a gondolat, hogy ha eleget dolgozol érte meglesz a pénzed, elismerést nyersz, hatalmad lesz és úgy gondolod boldog leszel. Rástartolsz ennek megszerzésére, de olyanná válik, mint egy szappan, amikor a legjobban szorítod, kiesik a kezedből… El is érheted ezeket a dolgokat, úgy vagy vele, hogy mindened megvan, de a szomjúság benned marad...
Az ember definíciója legvalósághűbben talán így adható meg:  a lény, akinek soha nem elég. Megtanulsz élni a viharban, túlélni, együtt élni kielégítetlen vágyaiddal, nyugtalan szíveddel, ürességeddel, belenyugszol: ez van ilyen a világ. De az Igében, az van leírva, hogy az Isten beleírta a szívünkbe az örökkévalóságot, ami forradalmian radikálisan más, mint amit a szemünk lát.
Örökkévalóságra vagyunk teremtve, e szűkös világ nem tudja véglegesen és teljesen megelégíteni a szívünket. A „szomjazom” érzés végig bennünk marad… amíg meg nem érintjük az örökkévalóságot. Szent Ágoston szavai szerint: „Magadnak teremtettél minket Urunk, és nyugtalan a szívünk még benned meg nem nyugszik!”
Mögötted áll a megváltoztathatatlan múlt, előtted az elkerülhetetlen jövő, csúnya véggel, mely nem más, mint a halál. Ez egy hiteles helyzet elemzés. Viszont, ha az Igén keresztül Istenre kezdesz el figyelni, a megoldást nem jobbra és balra találod, hanem fölfelé, ha beletekintesz az örökkévalóságba… Meglepetés ér, mert észre veszed: van ott Valaki, van Ura az égnek és Ő is szomjazik! És azt látod az Igén át, hogy ez a Valaki  rám szomjazik, engem akar, velem akar személyes kapcsolatot építeni… Szeretetből teremtett! Isten szeret… Küzdhetsz azzal, hogy van-e egyáltalán Isten és ezt nem kell szégyellned, mert ez egy nemes harc… az jár rosszul, aki élből elfogadja, hogy van Isten, csak azért mert a többiek azt mondják és soha nem harcol, nem küzd a hitéért. Miért is küzdünk? Tapasztalataink nagy része arról szól, hogy nincs ott Isten, amikor legjobban kell, nem segít… A világ hogy néz ki? Értékek széjjel hullnak, a rossz győzedelmeskedik, értelmetlen szenvedés van a világban… ez látszik. De ha szétnézünk a világban, láthatjuk a világrendszert, amiben élünk. Ezt valaki megalkotta így… nézd meg a kezed, hajlítgasd az ujjaidat… mennyi időbe telik egy ilyen robotot megalkotni?? Csodálkozz rá, hogy milyen bonyolult rendszerek vesznek minket körül. Lehetséges, hogy ez csak úgy lett? Nem. Minden arról tanúskodik, hogy megalkották. Vagy nézzük Jézus Krisztust: 2000 éve egy ember sem tudta megcáfolni az Ő feltámadását… próbálkoztak vele, sokan, okosak, ügyesek.. de senkinek nem sikerült. Ha kételkedsz abban van-e Isten, próbáld megcáfolni létezését… Nem kérdés van-e vagy  nincs, hanem: milyen ha van?
Isten Igéje megmutatja: Isten jó és szeret Téged, nem mi találtuk ki, le van írva. Itt a nagy kérdés az: mi az ami elválaszt ettől a szeretettől? Ez a bűn. Iz 59 azt írja: a bűn választ el Istentől, vétkeitek miatt rejtette el orcáját előttetek…
Nézzük meg, hogy jó embernek tartod-e magad? Igében ott a 10 parancs... ne lopj, ne törj házasságot, ne gyilkolj… én előttem ne legyen istened… csak 10 parancs… De ez csak a magasugró léc alja. Teteje Jézus élete, tettei, szavai törekvése… Ha olyan vagy mint Ő, úgy cselekszel, mint Ő akkor elég jó vagy! Nem más a mérce a jóságban, hanem Jézus… Nem ütjük meg ezt a mércét sokan itt a földön. Bűnösök vagyunk. Azért vagyunk itt, hogy megtaláljuk a béke helyét. Ha elismerjük, hogy Ő a teremtő, mi meg a teremtmény, Ő a Megváltó mi meg a bűnös, akkor elkezdünk jó irányba menni… Pál apostol megfogalmazza ezt csodálatosan a  Rómaiakhoz írt levél  7. fejezetének végén: „Kicsoda szabadít meg-e halálnak testéből?” Minden egyes szónál el tudnánk időzni…. Nem azt írja az Ige, hogy micsoda szabadíthat meg minket, hanem kicsoda,… nem tan, nem szervezet, hanem Valaki… Ki szabadít meg? Nem feltuningolásra van szüksége az életednek, nem szépíteni kell a külsődet, hanem megmenteni… És kit? Engem… Nem a szomszédomat csak, vagy a szüleimet csak, hanem engemet, ez nekem szól MOST. Hogyan lehetséges ez?  A szeretet mindenható. A szeretet erősebb a halálnál. Krisztus a kereszten meghalt, azért, hogy Te élhess!!! Jézus a mi Békénk forrása. Benne összpontosul Isten szeretete, ereje, bölcsessége és dicsősége. Összeköti az embert az Istennel. Nincsen más út. Ha lett volna, Isten más utat választott volna, de nincs. Jézus egyszerűen elmondja nekünk: aki hisz, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Aki hisz oltja a szomját, aki nem hisz szomjas marad örökre… Ez a tökéletes megoldás: Jézus Krisztus! Ő feltámadt a halálból él és itt van. Ezt mondja most neked: „Gyere hozzám, lépj velem közösségbe!” Mit jelent az, hogy hinni? Egy döntésről van szó, amellyel megváltoztatod az irányultságodat. Nem csak elfogadod a hit tételeket, hanem megszólítod, komolyan, őszintén az Istent… Ez a döntés nem azt jelenti, hogy mostantól tökéletes szent életet fogsz élni, hanem elindulsz egy új úton Jézus Krisztusban, Őfelé, Ővele, Őbenne... Megváltozik a  véleményed Istenről! Bátor lépést teszel,  megszólítod Őt, engeded, hogy belépjen az életedbe és  belülről kifelé átformáljon átalakítson Téged… Istenbe vetett hit ajándék, döntesz, lépsz egyet és átveszed. Nem biztos, hogy rögtön tudsz élni ezzel az ajándékkal, de elindulsz egy úton, az irányultságod megváltozik… Betelt az idő, Isten országa elközelgett: térj meg és higgy az evangéliumban! Ezek  Jézus szavai, melyek hozzád szólnak… Nézz bele a szívedbe, légy csendbe Istennel és nézd meg ott találod-e Jézus Krisztust? Szereted-e Jézus Krisztust? Ismered-e Jézus Krisztust? Személyesen,  valóságos, tapasztalati úton? Ha nem, ha nem találod Jézust, nem találkoztál még Vele, itt az idő, hogy oltsd a szomjad. Itt az idő, hogy bízz benne, tégy egy lépést Isten felé. E felszólítás után a hallgatóságból előléptek sokan, akik meg akarták változtatni életük irányultságát.
S ha Te is meg akarod változtatni az életedet, akkor mondd el velünk együtt az imát:
Názáreti Jézus Krisztus! Elismerem, hogy bűn van az életemben, hogy a bűneim elválasztanak Tőled, de most dönteni akarok melletted! Elfogadom Jézus Krisztus által szerzett ajándékot, az ingyenes megváltást, feléd akarok fordulni és el akarok fordulni a bűntől. Kérlek Jézus lépj be az én életembe, tölts be Szent Lelkeddel és vezess az úton, melyen járnom kell! Ámen.
 

Mindazokat az igazságokat, melyeket Ádám tanításában megosztott velünk, Nagyné Bolla Henrietta tanúságtételével még valóságosabbá tette számunkra. Hisz arról beszélt, Isten hogyan mentette meg Őt a pusztulás útjáról az élet útjára.

 

Pár dicsőítő dal után a műhelymunkák vették kezdetüket...

Most sem volt könnyű dolguk a résztvevőknek, hisz idén 10 különböző téma közül lehetett választani a műhelymunkákon:

 

A gyógyulás útja…
Nagy József atya, zentai főesperes

Az élet szépsége
a Bioetika szemszögéből
Nyéky Kálmán atya
 
Mindig van remény
Pósa Mihály, Becse

 

Szeretet, szerelem
Nagy Zsolt és Henrietta, Vál

 

 

Egyedül, de nem magányosan
Madocsai Bea, Budapest

 

 

Munka, pénz, karrier
Pósa László atya, Becse

 

 

Benned rejlő kincsek
Jakab László, Budapest

 

A biztos alap
Horváth Endre atya, Zombor

   

Mi van a csúcson túl?
Balogh Ádám, Budapest

 

Van kiút a drogból?!
Gáspár Károly, Budapest

 

 

A műhelymunkákról Csiszér László zenész barátunk próbálta összehívogatni a népet, hogy kezdetét vehesse a magyarországi Jákim stúdió evangéliumi üzenetű színdarabja.

A darab főszereplője a mennyország kapujában őrt álló angyal volt, aki fogadta azokat az embereket, akik meghaltak és beestek az „ajtó” elé. Mindegyiknek azt a kérdést tette fel az angyal: „Mi jogon érzed magad méltónak arra, hogy bebocsátást nyerj a Mennybe?”

Négy szereplő közül hárman mindenféle jócselekedetekkel próbálták meggyőzni Őt arról, hogy nekik igen is, be kell kerülniük a mennyek országába, hiszen megérdemlik, mert megdolgoztak érte… Amikor az angyal az élet könyvéből elkezdte szembesíteni őket a hibáikkal, nagy vitatkozásba kezdtek, majd miután nem ismerték el, hogy bizony előfordult, hogy bűnt is követtek el, visszafordította őket az élet kapujából. A negyedik szereplő viszont nem tartotta magát méltónak, hogy bekerüljön és elismerte, hogy bűnös életet élt. Igaz igyekezett mindenkinek megbocsátani és élete utolsó pillanatában is Istenhez fordul. Őt beengedték a mennyek országába, mivel Jézus vére árán üdvösséget nyert. A színdarab üzenete persze nem az volt, hogy nem kell jót tenni, de amint azt a későbbiekben a Szentmise szentleckéje is megerősítette, nem cselekedeteink váltanak meg minket, hanem Jézus kereszthalála és feltámadása!

A fő tanítás idejétől a színdarab végéig a gyermekeknek külön program volt szakavatott felügyelők segítségével. Idén a zentai „Kelj fel Jancsi” gyerek animátor csoporttól kaptunk segítséget, de nagyban kivették a részüket ennek a programnak levezetésében a környékbéli gyakorló anyukák és gyerekszerető fiatalok is!!!

A színdarab után vette kezdetét az igaz „buli”, hisz Pintér Béla karizmatikus egyéniségével pillanatok alatt magával ragadta először a gyermeksereget, akik nagy örömmel töltötték be a színpadot, majd a kicsit nagyobb gyerekeket is… Mi felnőttek se tudtunk sokáig csendben ülve figyelni, hisz Pintér Béla zenéje észrevétlenül magával ragadja az embert! Egyszerű szövegeivel, feketén-fehéren kimondva az igazságot szolgál, énekeivel Isten győzelmét igyekszik „belekiabálni” a világba!

Nagy sikert aratott és nehéz volt abba hagyni a „bulit”, de közelgett a nap csúcspontjának megünneplése, a Szentmise.

Sajnos a kezdésbeli csúszás miatt, már több papnak el kellett mennie, így csak a helyi plébános Szauer Miklós és Horváth Endre atya maradt velünk ünnepelni a  szent liturgiát. A szabad tér és a mozgó tömeg ellenére bensőséges tudott lenni a Szentmise mindazok számára, akik szívvel–lélekkel részt vettek benne. Ehhez sokban hozzájátszott Laurinyecz Rita és Rogács László zenei szolgálata is! Rendhagyó módon a hívek könyörgésében a fesztivál rendezőinek csapatából vonultak föl páran és imádkoztak Vajdaságért.

Jó volt látni, hogy a Szentmise idejére még több emberrel lett tele a tér. Így a Via Stellis zenekar már majdnem ezer embernek énekelhetett, hisz a program további részében az Ő koncertjük volt hallgatható.

Majd a rendezvény utolsó pontjaként, már szinte hagyományként Csiszér László és zenekarának koncertje fejezte ünnepélyes, V. fesztiválunkat!

Sajnos a csúszás miatt Laci barátunk koncertje már igen későre szorult, de a hangulat így is fergeteges volt!

2008 ->>>

© adonaj