ADONAJ Udruženja Građana


 

Srdačno Vas pozdravljamo

 

na portalu

 

Udruženja Građana «Adonaj»!

 

 

 

 

Htjeli bi smo Vama predstaviti naše Udruženje koje je počelo s radom u 2004. godini sa slijedećim ciljevima:

 

-         upoznavanje sa osnovnim kršćanskim vrednotama i njihovo upražnjavanje

-         podsticaj građana na izgradnju kršćanskog načina življenja

-         pomoć u dijalogu monoteističkih Crkava i kršćanskih zajednica

-        uspostavljanje kontakata i suradnja sa monoteističkim Crkvama i kršćanskim zajednicama u zemlji i

inozemstvu

-         informiranje građana o vjerskim događanjima

-         osiguravanje edukativnih sadržaja namjenjenih svim građanima

-         duševna i moralna podrška te pomoć svim građanima kojima je potrebna.

 

 

Udruženje ostvaruje ciljeve na slijedeći način:

 

-         organiziranjem susreta, tribina i seminara u cilju boljeg upoznavanja kršćanskih sadržaja u skladu sa načinom življenja modernog čovjeka

-         organiziranjem glazbenih i drugih priredbi, simpozija, kampova, odlazak na hodočašća i ostalih formi sa ciljem razmene iskustava i znanja

-         organiziranje predavanja sa tematikom biblijskog učenja na kojima bi predavali predavači i stručnjaci iz zemlje i iz inozemstva

-         organiziranjem raznoraznih dječijih programa, glazbenog ili dramskog tipa sa edukativnim sadržajima uz primjenu igara spretnosti

-         organiziranjem tribina namjenjenih ciljnoj grupi ovisnika od alkohola ili droge  uz osnivanje službe pomoći preko telefona (S.O.S. telefon), u okviru Udruženja građana

-         prikupljanjem i nabavkom stručne i  informativne literature

-         objavljivanjem publikacija u vezi sa ciljevima i zadacima Udruženja. Navedene djelatnosti će se naknadno registrirati kod nadležnih organa.

 

 

Ako Vas je potaknulo bilo što od toga što je ova organizacija stavila ispred sebe za cilj ili Vas interesuju ovi stvari, onda nas potražite. Rado ćemo vam pomoći i u organizaciji i sprovodenju nekih programa.

 

 

KONTAKT

 

 

Pošto smo neprofitna organizacija, da bi smo mogli naše ciljeve ostvariti, potrebna nam je pomoć svakog građana kojemu je također važno da živi u zajednici temeljenoj na kršćanskim vrijednostima. Želja nam je da naša djeca već od ranog djetinjstva upoznaju osnove kršćanske vjere a naši mladi da ne traže u drogi ili alkoholu pomoć za riješenje svojih problema….

 

Ako osjećate da ste u mogućnosti pomoći nam bilo materijalno ili finansijsko u ostvarivanju naših ciljeva, to možete učiniti na bilo koji od slijedećih načina:

 

FINANSIJSKA POMOĆ:

 

kao donatori naših programa možete postati ako na slijedeći tekući račun pošaljete svoju pomoć:

 

Banka Intesa, tekući račun 160-924368-08 „Adonaj” Udruženje građana, Ada N. Dudvarskog 31 MB. 08810281

 

 

Imamo i devizni tekući račun. O tome informacije možete dobiti na našoj e-mail adresi.

 

 

 

Ako se odlučite za materijalnu podršku,  zamolili bi smo Vas da nam se javite na e-mail adresu.

 

 

KONTAKT

 

 

Za svaku pomoć smo unaprijed vrlo zahvalni bila to u pitanju finansijska pomoć ili materijalna ili „samo” molitvena pomoć. Nadamo se da sa  našim Udruženjem zajedno možemo podsticati izvor jedne ljepše budućnosti!   

 

 

 

 

«Jahve je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam; na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju.

Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega.

Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni.

Trpezu preda mnom prostireš na oči dušmanima mojim. Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Jahvinu ću domu prebivati kroz dane mnoge.»

                                                                  Psalm 23

 

© adonaj